Anbudsöppningen

Anbuden ska förvaras oöppnade tills anbudstiden är slut. Absolut sekretess råder tills beslutet har fattats om tilldelning, att avbryta eller att göra om upphandlingen.

Anbud ska öppnas så snart som möjligt efter anbudstidens slut. Minst två personer från den upphandlande myndigheten ska närvara. Alla anbud ska föras upp i en förteckning som ska signeras av de närvarande.

Anbudsgivaren eller anbudssökanden får inte delta vid öppningen, men de får begära att en person utsedd av en handelskammare närvarar. Alla anbud som kommit in i rätt tid ska prövas.

19 kap. 17 § LOU, Om öppnande av anbud
19 kap. 22 § LOU, Om prövning av anbudsansökningar och anbud

Relaterad information

Senast uppdaterad: