• strategi, upphandling, avtalsförvaltning

Upphandlingsprocessen

En effektiv inköpsprocess lägger en grund för att skapa goda affärer. Många delar i organisationen är inblandade i hela eller delar av den.

Processen är cyklisk i ett ständigt pågående arbete från att man planerar, genomför, utvärderar och agerar för att sedan planera och genomföra igen.

Inköpsprocessen steg för steg

Här går vi igenom inköpsprocessen steg för steg och delar upp den i tre delar:

 

Relaterad information

Senast uppdaterad: