Upphandlingsprocessen

En effektiv inköpsprocess lägger en grund för att skapa goda affärer. Många delar i organisationen är inblandade i hela eller delar av den.

Processen är cyklisk i ett ständigt pågående arbete från att man planerar, genomför, utvärderar och agerar för att sedan planera och genomföra igen.

 

Relaterad information

Senast uppdaterad: