Kontakter med leverantörer

Det är viktigt att föra en kontinuerlig dialog med företag på marknaden och att ge leverantörerna tydlig och lättillgänglig information.

Den upphandlande myndigheten bör tänka på följande:

  • Informera er om de förutsättningar som gäller för leverantörer och produkter på den aktuella marknaden genom en noggrann marknadsundersökning innan upphandlingen påbörjas. En upphandlande myndighet som saknar tillräcklig kunskap om den aktuella marknaden riskerar att ställa krav i upphandlingen som marknaden inte kan leva upp till.

I kontakten med tänkbara leverantörer är det viktigt att uppge att upphandlingen inte har påbörjats och att diskussionen inte är en förhandling med leverantören utan just en diskussion inför en upphandling i konkurrens. Principerna om likabehandling och icke-diskriminering innebär bland annat att en leverantör inte får gynnas i förhållande till andra.

  • Var öppen med att ta emot frågor om pågående upphandlingar. Samtliga leverantörer måste få samma information vid samma tillfälle, i enlighet med likabehandlingsprincipen och med beaktande av sekretessreglerna.
  • Ge leverantören så mycket information som möjligt om varför de inte tilldelades upphandlingskontraktet. Marknaden stimuleras därmed till förbättringar inför nästa upphandling. Samma effekt uppnås genom att de upphandlande myndigheterna efterannonserar tilldelade kontrakt. Det är viktigt att sådan annonsering innehåller alla efterfrågade uppgifter, exempelvis pris på tilldelat kontrakt.

Läs mer om dialog inför upphandlingen på Upphandlingsmyndighetens webbplats

Relaterad information

Senast uppdaterad: