Underlätta för små och medelstora företag

Upphandlande myndigheter och enheter ska underlätta för små och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar.

En viktig del i detta är att överväga om ett kontrakt kan delas upp i mindre delar för att göra det möjligt att lämna anbud på delar av kontraktet och sedan utforma förfrågningsunderlaget efter det. Man bör också överväga vilka krav som ställs på leverantörerna och se till att till exempel inte ställa överdrivet höga krav på omsättning.

Relaterad information

Senast uppdaterad: