Tröskelvärden

Europeiska kommissionen beslutar om tröskelvärden för offentlig upphandling.

Olika regler gäller beroende på om en upphandlings värde överstiger eller ligger under ett visst tröskelvärde. En upphandlande myndighet/enhet måste därför beräkna det totala värdet av varje upphandling för att se vilka regler som gäller.

Tröskelvärdena revideras vartannat år.

Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns enligt LOU (gäller från 1 januari 2018)

Varor och tjänster Euro SEK
Statliga myndigheter 144 000 1 365 782
Övriga upphandlande myndigheter (till exempel kommuner, landsting, allmännyttiga bolag, föreningar, stiftelser) 221 000 2 096 097

Byggentreprenader
   
Samtliga upphandlande enheter/myndigheter 5 548 000 52 620 561

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster
Samtliga upphandlande enheter/myndigheter 750 000 7 113 450

Direktupphandlingsgränsen enligt LOU


Samtliga upphandlande enheter/myndigheter 586 907

Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns enligt LUF och LUFS (gäller från 1 januari 2018)

Varor och tjänster Euro SEK
Upphandlande enheter/myndigheter 443 000 4 201 678

Byggentreprenader
   
Upphandlande enheter/myndigheter 5 548 000 52 620 561

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster
Samtliga upphandlande enheter/myndigheter 1 000 000 9 484 600

Direktupphandlingsgränsen enligt LUF och LUFS


Samtliga upphandlande enheter/myndigheter 1 092 436

Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns enligt LUK (gäller från 1 januari 2018)

Koncessioner Euro SEK
Samtliga upphandlande enheter/myndigheter 5 548 000 52 620 561

Direktupphandlingsgränsen enligt LUK


Samtliga upphandlande enheter/myndigheter 2 631 028

Det finns två olika tröskelvärden enligt LOU. Det ena gäller för kontrakt som tilldelas av centrala statliga myndigheter (144 000 euro). Det andra tröskelvärdet (221 000 euro) gäller för kontrakt som tilldelas av andra upphandlande myndigheter.

Direktupphandlingsgränsen beräknas, oavsett om det är en central statlig myndighet, alltid utifrån det senare tröskelvärdet. Därmed är direktupphandlingsgränsen densamma för alla upphandlingar enligt LOU.

Relaterad information

Senast uppdaterad: