Vad skiljer offentlig upphandling från inköp i privat sektor?

De upphandlande myndigheterna finansierar sina inköp med allmänhetens pengar. Därför måste de följa striktare regler än privata aktörer när de ska upphandla.

Upphandlande myndigheter kan exempelvis inte vända sig till en tidigare leverantör eller någon de hört gott om när något ska köpas in. En offentlig upphandling innebär att alla företag som uppfyller grundläggande krav har en möjlighet att få sälja sina varor och tjänster till upphandlande myndigheten.

Myndigheten måste alltid förhålla sig objektiv och neutral till de företag som vill bli leverantörer, och hela upphandlingsprocessen måste präglas av öppenhet och proportionalitet. En offentlig upphandling tar ofta längre tid än ett inköp i privat sektor, särskilt större upphandlingar över tröskelvärdet.

I de flesta fall annonserar den upphandlande myndigheten först ut den vara eller tjänst som den vill upphandla och formulerar ett detaljerat förfrågningsunderlag som anger vad som efterfrågas och vilka krav som leverantören måste uppfylla. Företag skickar då in anbud som svarar mot förfrågningsunderlaget där de beskriver vad de kan erbjuda och det pris som är aktuellt. Därefter ska myndigheten kvalificera och utvärdera anbuden för att bestämma vilken leverantör som får kontraktet. Efter beslutet finns en tidsfrist då andra leverantörer kan överklaga beslutet.

Relaterad information

Senast uppdaterad: