Om lagstiftningen

Offentlig upphandling styrs av ett antal olika lagar som reglerar på vilket sätt det offentliga ska göra sina upphandlingar.

I första hand styrs upphandlingar enligt reglerna i:

  • lagen om offentlig upphandling (LOU) (2016:1145)
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) (2016:1146)
  • lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet  (LUFS)(2011:1029)
  • lagen om upphandling av koncessioner (LUK) (2016:1147).

De olika lagarna tar sikte på olika typer av upphandlingar beroende på bland annat vem det är som gör inköpen och vad som köps in.

Ett antal andra lagar blir också aktuella vid offentliga upphandlingar. Bland annat offentlighets och sekretesslagen (2009:400).

Här finns en översiktlig beskrivning av några av dessa lagar och regler samt även Konkurrensverkets databas med avgöranden från domstol som rör upphandlingar.

Relaterad information

Senast uppdaterad: