Exempel på absolut sekretess

Exempel: Uppgifter om vilka som har begärt ut förfrågningsunderlaget eller vilka som har kommit in med anbudsansökningar är hemliga under pågående upphandling. Det är inte heller tillåtet att ange hur många anbudsansökningar eller anbud som har inkommit innan upphandlingen är avslutad. Den upphandlande myndigheten eller enheten får vid en eventuell förhandling inte heller avslöja något om till exempel prisnivåer i konkurrenters anbud till en viss anbudsgivare i syfte att pressa priserna i dennes anbud. Inte heller får namnen på konkurrerande leverantörer röjas.

Relaterad information