Krav på produkten

Miljökrav på en produkt kan ställas som tekniska specifikationer eller som tilldelningskriterier och omfatta produktens prestanda och funktion samt produktens miljöpåverkan i tillverkningsprocessen.

Tekniska specifikationer

En teknisk specifikation kan innehålla krav på produktens ”miljöegenskaper” som en del i beskrivning av ”prestanda eller funktion” eller som komplement till en standard. Exempel på miljöegenskaper kan vara:

  • produktens innehåll av vissa kemikalier eller andra ämnen
  • emissioner (utsläpp) av vissa ämnen
  • energi- eller vattenförbrukning
  • innehåll av återvunnet material
  • återvinningsbarhet.

Teknisk specifikation kan också vara hur en tjänst ska utföras. En teknisk specifikation upprättas som i regel som ett obligatoriskt krav. Dessa krav kan, under vissa förutsättningar, också avse hur produkten är tillverkad, det vill säga dess produktionsmetod/tillverkningsprocess.

Prestanda och funktion

Miljöegenskaper kan ingå i de tekniska specifikationerna i form av prestanda- eller funktionskrav. EU-domstolen har fastställt att de tekniska specifikationerna ska vara tydligt utformade och ha ett naturligt samband med föremålet för kontraktet. En sådan teknisk specifikation kan vara ett krav på låg energiförbrukning.

Krav som framgår av miljömärkningar

Det är möjligt att använda specifikationer för olika typer av miljömärkning, både för varor och tjänster. Förutsättningarna är dock bland annat att de är lämpliga att använda för den aktuella upphandlingen, att de bygger på vetenskapliga rön och är fritt tillgängliga samt att inte licens eller certifikat för ett visst märke krävs.

Tillverkningsprocessen

Under en lång tid ansågs det endast tillåtet att ställa krav på tillverkningsprocessen då denna påverkade en varas synliga egenskaper. EU-domstolen har dock slagit fast att det är tillåtet att ställa krav på tillverkningsmetoden även om det inte påverkar varans egenskaper (så kallade osynliga egenskaper), till exempel vad gäller el som är producerad med hjälp av förnyelsebara energikällor.

Relaterad information

Senast uppdaterad: