Elektronisk upphandling

Elektronisk upphandling eller e-upphandling innebär att man överför förfrågningsunderlag och anbud elektroniskt.

Alla upphandlande myndigheter måste genomföra upphandlingar med elektroniska medel. Observera att detta endast innebär krav på att förfrågningsunderlag, anbud och andra till upphandlingen relaterade handlingar överförs på elektronisk väg, dvs. obligatoriet omfattar krav på e-kommunikation, men inget krav på att upphandlingen måste göras med hjälp av ett e-upphandlingssystem eller en e-upphandlingsplattform.

Relaterad information