Tröskelvärden

Ska du annonsera inom hela EU, endast i Sverige eller kan du direktupphandla ditt behov av varar och tjänster? För att ta reda på det behöver du veta vad ditt inköp kommer att kosta. Olika regler gäller beroende på om kontraktets värde beräknas bli mer eller mindre än ett så kallat tröskelvärde.

Tröskelvärdet avgör vilka regler i lagstiftningen som ska tillämpas. Det är EU som beslutar om vilka tröskelvärden som gäller. Tröskelvärdena revideras vartannat år. När du ska göra en upphandling behöver du därför uppskatta det framtida kontraktets värde.

Över tröskelvärdet

För upphandlingar som har ett värde som beräknas överstiga de så kallade tröskelvärdena gäller en mer omfattande lagstiftning. Dessa upphandlingar brukar kallas direktivstyrda.

Under tröskelvärdet

För upphandlingar som understiger tröskelvärdena gäller särskild nationell lagstiftning som är något enklare. Likheterna mellan vår nationella upphandling och direktivstyrd upphandling är dock stora. Skillnaderna består främst i att upphandlingsförfarandena är andra och regler om annonsering samt tidsfrister är olika.

För upphandling av vissa välfärdstjänster som framgår av bilaga 2 a i LOU finns särskilda regler som förenklar ytterligare.

Mer information om upphandling av välfärdstjänster under tröskelvärdena finns på Upphandlingsmyndighetens webbplats

Direktupphandling

Tröskelvärdena påverkar också gränsen för direktupphandling. Direktupphandlingsgränsen är en procentsats av gällande tröskelvärden.

Mer om direktupphandling


Tröskelvärdena revideras vartannat år.

Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns enligt LOU (gäller från 1 januari 2018)

Varor och tjänster Euro SEK
Statliga myndigheter 144 000 1 365 782
Övriga upphandlande myndigheter (till exempel kommuner, landsting, allmännyttiga bolag, föreningar, stiftelser) 221 000 2 096 097

Byggentreprenader
   
Samtliga upphandlande enheter/myndigheter 5 548 000 52 620 561

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster
Samtliga upphandlande enheter/myndigheter 750 000 7 113 450

Direktupphandlingsgränsen enligt LOU


Samtliga upphandlande enheter/myndigheter 586 907

Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns enligt LUF och LUFS (gäller från 1 januari 2018)

Varor och tjänster Euro SEK
Upphandlande enheter/myndigheter 443 000 4 201 678

Byggentreprenader
   
Upphandlande enheter/myndigheter 5 548 000 52 620 561

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster
Samtliga upphandlande enheter/myndigheter 1 000 000 9 484 600

Direktupphandlingsgränsen enligt LUF och LUFS


Samtliga upphandlande enheter/myndigheter 1 092 436

Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns enligt LUK (gäller från 1 januari 2018)

Koncessioner Euro SEK
Samtliga upphandlande enheter/myndigheter 5 548 000 52 620 561

Direktupphandlingsgränsen enligt LUK


Samtliga upphandlande enheter/myndigheter 2 631 028

Relaterad information

Senast uppdaterad: