Inget undantag från skyldighet att upphandla

I ett yttrande till Kammarrätten i Jönköping anser Konkurrensverket att myndigheter, utan undantag, är skyldiga att tillämpa LOU.

Viktigt uppdrag om vårdval

Konkurrensverket har av regeringen fått i uppdrag att följa och analysera landstingens införande av vårdvalsystem.

Uppföljning av Postens förvärv av Strålfors

Konkurrensverket bjuder in marknadens aktörer att lämna synpunkter.

Ny ledamot i Konkurrensverkets råd för upphandlingsfrågor

Press Tom Madell, professor i juridik vid Umeå universitet, har utsetts till ny ledamot i Rådet för upphandlingsfrågor som är knutet till Konkurrensverket.

Nya ledamöter i Konkurrensverkets råd för forskningsfrågor

Press Konkurrensverkets råd för forskningsfrågor får sex nya ledamöter. Forskning om konkurrens och upphandling får bidrag via Konkurrensverket.