Ny lag för vårdgivaretablering, LOVE

Konkurrensverket välkomnar utredningens intention att skapa förutsättningar för fri etablering inom den öppna specialiserade vården.

Kommuner får köpa vindkraft, men måste följa upphandlingsreglerna

Upplands Väsby kommuns planerade köp av vindkraft ska ske enligt upphandlingsreglerna. Det konstaterar Konkurrensverket i ett beslut.

Botkyrka kommun har brutit mot upphandlingsreglerna

Konkurrensverket anser att Botkyrka kommun har brutit mot upphandlingsreglerna i en upphandling av markskötselentreprenad.

Skärpt lag ska förhindra otillåtna direktupphandlingar

Förslaget från regeringen innebär bland annat att upphandlande myndigheter och enheter inte längre ostraffat kan genomföra otillåtna direktupphandlingar, det vill säga inköp som inte har föregåtts av någon öppen annonsering.

Nej till föreslagna skatteregler för investeringsfonder

De föreslagna förändrade skattereglerna för investeringsfonder leder till inlåsningseffekter. Därför avslår Konkurrensverket förslaget.