Lantmäteriet bryter mot lagen om offentlig upphandling

Lantmäteriets avtal om köp av programvara för geografiskt informationssystem strider mot lagen om offentlig upphandling.

Slopa stödet till lastbilstransporter till och från Gotland

Konkurrensverket anser att stödet till godstransporter med lastbil mellan Gotland och fastlandet snarast ska avvecklas. Det framgår i ett yttrande till regeringen om Tillväxtanalys rapport ”Gotlandstillägget – en otidsenlig reglering?”

Pris för bästa uppsatser om konkurrens

Press Fem vinnare i Konkurrensverkets uppsatstävling delar på 50 000 kronor. Intresset för konkurrens- och upphandlingsfrågor har varit stor inför tävlingen som i år arrangerades för 16:e gången.

Konkurrensverket utvärderar sin egen verksamhet

Vid den internationella konferensen International Competition Law Forum (ICF) i St. Gallen den 20-21 maj 2010 presenterade Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom en artikel om myndighetens utvärdering av sin verksamhet och sina beslut.

Bättre för patienterna efter vårdvalet

Press Möjlighet för patienter att själva välja primärvårdsenhet, ökad tillgänglighet och bättre bemötande. Det är några av de effekter som redan märks av vårdvalsreformen inom primärvården, konstaterar Konkurrensverket i en ny rapport.