Konkurrensverket välkomnar förbättringsförslag för statistik på upphandlingsområdet

Konkurrensverket tillstyrker huvuddelarna av förslagen i departementspromemorian Statistik på upphandlingsområdet (Ds 2017:48). Det framgår av Konkurrensverkets yttrande som i dagarna lämnats till Finansdepartementet.

Allmänna råd om antidiskrimineringsvillkor upphör att gälla

Konkurrensverkets allmänna råd för tillämpningen av förordningen om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt upphör att gälla den 1 januari 2018.

Kartläggning och analys av mål om överprövning

Upphandlingsmyndigheten har på uppdrag av regeringen tillsammans med Konkurrensverket gjort en kartläggning och analys av mål om överprövning.

Emmaboda kritiseras för felaktiga inköp

Press Emmaboda kommun har köpt byggkonsulttjänster utan att följa upphandlingsreglerna. Konkurrensverket riktar nu kritik mot kommunen i ett tillsynsbeslut.

Fullt bifall i förvaltningsrätten om Statens servicecenter

Förvaltningsrätten i Falun har beslutat att Statens Servicecenter ska betala 750 000 kronor i upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling som genomfördes i samband med att myndigheten bildades.