Ola Billger ny kommunikationschef på Konkurrensverket

Press Ola Billger blir avdelningschef på den nyinrättade kommunikationsavdelningen vid Konkurrensverket. Han kommer närmast från Svenska Dagbladet.

Ändring av ramavtal blev otillåten upphandling

Press Stockholms läns landsting gjorde så stora förändringar i ett ramavtal för inköp av kopiatorer att det ska betraktas som en helt ny upphandling. Eftersom ingen ny annonsering gjordes är det en otillåten direktupphandling. Konkurrensverket kräver nu att...

Rapport om detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker

Konkurrensverket har i uppdrag att två gånger om året rapportera till Europeiska kommissionen om olika faktorer som kan ha betydelse för Systembolagets funktionssätt.

Uppsatstävling om konkurrens och upphandling avgjord

Press Konkurrensverkets tävling om bästa studentuppsats är nu avgjord. Sju skribenter får dela på över 90 000 kronor för fem uppsatser i ämnena juridik och ekonomi.

Fel att diskriminera företag med högre kompetens

Att diskriminera en leverantör som erbjuder personal med högre kompetens kan bryta mot proportionalitetsprincipen i lagen om valfrihetssystem (LOV). Det slår Konkurrensverket fast i ett ärende som rör ett valfrihetssystem för hemtjänst i Falköpings...