Förändring, utveckling och framåtblick

I Konkurrensverkets årsredovisning för 2015 finns flera exempel på lagtillämpning, förslag och åtgärder som genomförts för att driva utvecklingen framåt för att nå visionen: ”Välfärd genom väl fungerande marknader”.

Får jag direktupphandla? Nytt stöd för att göra rätt från början

Press En ny interaktiv vägledning för hur direktupphandlingar får genomföras har tagits fram av Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten. Det handlar till exempel om undantag från upphandlingsreglerna.

Svenska Mässan är inte en upphandlande myndighet

Enligt ett beslut från Konkurrensverket behöver Svenska Mässan och Gothia Towers i Göteborg inte följa upphandlingslagarna.

Regler vid utstationering måste vara förutsebara

Företag som har för avsikt att utstationera arbetskraft i ett annat EU-land måste kunna förutse vilka regler som gäller, och vilka arbetsrättsliga villkor som gäller. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen.

Vita jobb – uppföljning får göras av ombud

Press Upphandlingsreglerna förbjuder inte att ett ombud, till exempel en fackförening, kan kontrollera om leverantörer följer avtal efter att en offentlig upphandling är avslutad. Det framhåller Konkurrensverket i ett beslut.