Uppsatstävling om konkurrens

Press Studenter på universitet och högskolor bjuds nu in att delta i den uppsatstävling som Konkurrensverket arrangerar. 75 000 kronor finns att fördela till de bästa bidragen.

Konkurrensverket granskar avfallsmarknaden

Konkurrensverket tar initiativ för att granska hur kommuner agerar när de upphandlar avfallstjänster.

Rundabordssamtal om offentlig upphandling

Press Med början i Göteborg inleder nu Konkurrensverket en serie möten med offentliga inköpare och leverantörer.

Rapportering om regelförenkling

Konkurrensverket har lämnat en slutrapport om regelförenkling enligt ett uppdrag från regeringen och näringsdepartementet.

Nej till nya arbetsmiljöregler vid upphandling

I ett yttrande till regeringen avvisar Konkurrensverket ett utredningsförslag om att offentliga beställare vid upphandling ska beakta arbetsmiljön hos leverantörerna.