Rapport om detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker

I en rapport till Europeiska kommissionen behandlar Konkurrensverket privatpersoners import av alkoholdrycker.

Konkurrensverket granskar klagomål mot LFV

Konkurrensverket inleder en utredning om LFV:s affärsvillkor i samband med upplåtelse av utrymmen för mobiltelefoniutrustning på Arlanda flygplats.

Rådet för upphandlingsfrågor: Vägledning för OPS behövs

Konkurrensverket bör ta fram vägledning på området offentlig privat samverkan, så kallad OPS. Det menar Rådet för upphandlingsfrågor, ett organ knutet till Konkurrensverket.

Två nya lagar på upphandlingsområdet

– Det är mycket bra att vi nu får en ny lagstiftning för offentliga upphandlingar i Sverige, säger generaldirektör Claes Norgren.

Inte förbjudet kräva oberoende konsulter

Att ställa krav som syftar till att en leverantör ska vara oberoende är inte förbjudet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och gemenskapsrätten.