Uppdaterad upphandlingsinformation

Nu finns mer information på vår webbplats om de nya upphandlingslagarna som trädde i kraft den 1 januari 2008.

Konkurrensverket om offentliga upphandlingen: ”Det går åt fel håll”

Press Nya uppgifter visar att antalet offentliga upphandlingar över tröskelvärdena blir fler, men samtidigt är det färre anbud som lämnas in. Det framgår av rapporten Konkurrensen i Sverige 2007 som nu överlämnats till regeringen.

Konkurrensverkets regleringsbrev för 2008

Prioriterade uppgifter för Konkurrensverket på upphandlingsområdet är bland annat att öka regelefterlevnaden och att öka förutsättningarna för små och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar.

Nya upphandlingslagar från 1 januari 2008

Från och med den 1 januari 2008 har Sverige två nya lagar som reglerar de offentliga upphandlingarna. De nya lagarna överensstämmer i stor utsträckning med den nu gällande lagen om offentlig upphandling och tillhörande förordningar.

Svenska Spel bryter mot lagen

Press AB Svenska Spel bryter mot lagen när bolaget inte använder sig av de regler som gäller för offentlig upphandling av varor och tjänster. Det menar Konkurrensverket som nu skriver till regeringen och kräver att Svenska Spels ägare, staten, agerar.