Konkurrensverket granskar avfallsmarknaden

Konkurrensverket tar initiativ för att granska hur kommuner agerar när de upphandlar avfallstjänster.

Rundabordssamtal om offentlig upphandling

Press Med början i Göteborg inleder nu Konkurrensverket en serie möten med offentliga inköpare och leverantörer.

Rapportering om regelförenkling

Konkurrensverket har lämnat en slutrapport om regelförenkling enligt ett uppdrag från regeringen och näringsdepartementet.

Nej till nya arbetsmiljöregler vid upphandling

I ett yttrande till regeringen avvisar Konkurrensverket ett utredningsförslag om att offentliga beställare vid upphandling ska beakta arbetsmiljön hos leverantörerna.

Första mötet med Rådet för upphandlingsfrågor

Rådet för upphandlingsfrågor har haft sitt första möte. Strategin för hur tillsynen av de offentliga upphandlingarna ska bedrivas diskuterades.