Konkurrensverkets regleringsbrev för 2008

Prioriterade uppgifter för Konkurrensverket på upphandlingsområdet är bland annat att öka regelefterlevnaden och att öka förutsättningarna för små och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar.

Nya upphandlingslagar från 1 januari 2008

Från och med den 1 januari 2008 har Sverige två nya lagar som reglerar de offentliga upphandlingarna. De nya lagarna överensstämmer i stor utsträckning med den nu gällande lagen om offentlig upphandling och tillhörande förordningar.

Svenska Spel bryter mot lagen

Press AB Svenska Spel bryter mot lagen när bolaget inte använder sig av de regler som gäller för offentlig upphandling av varor och tjänster. Det menar Konkurrensverket som nu skriver till regeringen och kräver att Svenska Spels ägare, staten, agerar.

Rapport om detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker

I en rapport till Europeiska kommissionen behandlar Konkurrensverket privatpersoners import av alkoholdrycker.

Konkurrensverket granskar klagomål mot LFV

Konkurrensverket inleder en utredning om LFV:s affärsvillkor i samband med upplåtelse av utrymmen för mobiltelefoniutrustning på Arlanda flygplats.