Viktigt uppdrag om vårdval

Konkurrensverket har av regeringen fått i uppdrag att följa och analysera landstingens införande av vårdvalsystem.

Uppföljning av Postens förvärv av Strålfors

Konkurrensverket bjuder in marknadens aktörer att lämna synpunkter.

Ny ledamot i Konkurrensverkets råd för upphandlingsfrågor

Press Tom Madell, professor i juridik vid Umeå universitet, har utsetts till ny ledamot i Rådet för upphandlingsfrågor som är knutet till Konkurrensverket.

Nya ledamöter i Konkurrensverkets råd för forskningsfrågor

Press Konkurrensverkets råd för forskningsfrågor får sex nya ledamöter. Forskning om konkurrens och upphandling får bidrag via Konkurrensverket.

Konkurrensverkets uppsatstävling avgjord

Press Nio studenter får dela på 78 000 kronor när Konkurrensverkets uppsatstävling nu avgjorts. Ämnena har stor bredd och omfattar bland annat ämnen som immaterialrätt där rättsprocessen mot Microsoft särskilt har granskats, samt hur EU-kommissionen hanterat...