Kammarrätten avslår överprövning av SL:s tunnelbaneupphandling

Kammarrätten i Stockholm har avslagit Veolias begäran om överprövning av SL:s upphandling av tunnelbanetrafiken i Stockholm.

Ingen ändring av rättsläget - avfallstjänster

Rättsläget har inte ändrats när det gäller kommuners skyldighet att upphandla avfallstjänster anser Konkurrensverket i en kommentar till EG-domstolens dom.

Inget undantag från skyldighet att upphandla

I ett yttrande till Kammarrätten i Jönköping anser Konkurrensverket att myndigheter, utan undantag, är skyldiga att tillämpa LOU.

Viktigt uppdrag om vårdval

Konkurrensverket har av regeringen fått i uppdrag att följa och analysera landstingens införande av vårdvalsystem.

Uppföljning av Postens förvärv av Strålfors

Konkurrensverket bjuder in marknadens aktörer att lämna synpunkter.