Under åren 1993 till 2007 hade den statliga myndigheten Nämnden för offentlig upphandling, NOU, i uppgift att utöva tillsyn över lagen om offentlig upphandling och sprida information om lagens innehåll. NOU bestod av en partssammansatt nämnd samt ett kansli. NOU:s verksamhet fördes över till Konkurrensverket den 1 september 2007.
 

NOU info

Juni 2007 (PDF)
Mars 2007 (PDF)

December 2006
(PDF)
Oktober 2006
(PDF)
Juni 2006 (PDF)
Mars 2006
(PDF)

December 2005
(PDF)
Oktober 2005 (PDF)
Juni 2005
(PDF)
Mars 2005
(PDF)
Innehåll NOU info 2004- 2005 (PDF)

December 2004 (PDF)
Oktober 2004
(PDF)
Juni 2004
(PDF)
Mars 2004
(PDF)
Innehåll NOU info 2004-2005 (PDF)

December 2003 (PDF)
Oktober 2003
(PDF)  
Juni 2003
(PDF)
Mars 2003 (PDF)

December 2002 (PDF)
Oktober 2002
(PDF)
Juni 2002
(PDF)
Mars 2002 (PDF)

December 2001
(PDF)
Oktober 2001 (PDF)
Juni 2001 (PDF)
Mars 2001 (PDF)

December 2000
(PDF)
Oktober 2000 (PDF)
Juni 2000 (PDF)
Mars 2000 (PDF)

December 1999
(PDF)
Oktober 1999 (PDF)
Juni 1999 (PDF)
Mars 1999 (PDF)

December 1998 (PDF)
Oktober 1998 (PDF)
Juni 1998 (PDF)
Mars 1998 (PDF)

December 1997 (PDF)
Oktober 1997 (PDF)
Juni 1997 (PDF)
Mars 1997 (PDF)

Sammanställning 96 (PDF)
Sammanställning 93-95 (PDF)

 

 

 

 

NOU info redovisas i PDF-format. För att läsa dem behövs en PDF-läsare. Ladda hem Acrobat Reader gratis