Bild: Medarbetare på Konkurrensverket. Här kan du läsa mer om Konkurrensverket.

Om Konkurrensverket

Konkurrensverket är myndigheten för konkurrens och upphandling. Vår officiella förkortning är KKV.

Konkurrensverkets uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.

Vi arbetar med lagtillämpning och tillsyn, förbättringsåtgärder, kunskap, forskning, internationellt arbete och samverkan inom våra områden.

Konkurrensverket har en vision om ”Välfärd genom väl fungerande marknader”. Vår värdegrund syftar till att skapa en effektiv och rättssäker statsförvaltning som bidrar till att vårt bemötande kännetecknas av värdighet och respekt.

Chef för Konkurrensverket är generaldirektör Dan Sjöblom.