Statistik över antalet överprövningsmål 2011

Konkurrensverket har ställt samman statistik över antalet överprövningsmål 2011. Sammanställningen bygger på uppgifter från Domstolsverket.

Under år 2011 inkom 2 754 upphandlingsmål till förvaltningsrätterna, vilket var 23 procent färre än under 2010.

Observera att antalet mål om överprövningar inte är detsamma som hur många upphandlingar som överprövas. Skillnaden mellan antalet överprövningsmål och antalet överprövade upphandlingar tas upp i rapporten "Bättre statistik om offentliga upphandlingar". 

Översikt: Inkomna mål i förvaltningsrätt 2000-2011

Årtal Inkomna mål
2000 113
2001 153
2002 343
2003 865
2004 1124
2005 1280
2006 1538
2007 1128
2008 1428
2009 2085
2010 3571
2011 2754

Konkurrensverket har inhämtat uppgifter om antalet meddelade prövningstillstånd (PT) och ändringsfrekvens i kammarrätterna och i Högsta förvaltningsdomstolen. 

Beviljade prövningstillstånd (PT) 2011

Kammarrätt Tagit ställning i PT-frågan Antal mål med beviljat PT Andel mål med beviljat PT
Göteborg 167 76 45,5 %
Jönköping 135 79 58,5 %
Stockholm 240 39 16,3 %
Sundsvall 77 28 36,4 %
Samtliga 619 222 35,9 %

Högsta förvaltningsdomstolen Tagit ställning i PT-frågan Antal mål med beviljat PT Andel mål med beviljat PT
Högsta förvaltningsdomstolen 231 8 3,5 %
Samtliga 231 8 3,5 %

Ändringsfrekvens 2011

Kammarrätt Antal mål med ändrad utgång Totalt antal avgjorda mål Andel ändrade 2010
Göteborg 34 182 18,7 %
Jönköping 15 148 10,1 %
Stockholm 36 292 12,3 %
Sundsvall 11 95 11,6 %
Samtliga 96 717 13,4 %

Högsta förvaltningsdomstolen Antal mål med ändrad utgång Totalt antal avgjorda mål Andel ändrade 2011
Högsta förvaltningsdomstolen 0 234 0 %

Konkurrensverket har ännu inte fått någon uppgift om antal mål med ändrad utgång i Högsta Förvaltningsdomstolen.

Antal inkomna och avgjorda mål 2011 för förvaltningsrätter, kammarrätter och Högsta förvaltningsdomstolen

Domstol Inkomna Avgjorda
Förvaltningsrätten i Falun 287 357
Förvaltningsrätten i Göteborg 282 299
Förvaltningsrätten i Härnösand 86 81
Förvaltningsrätten i Jönköping 111 119
Förvaltningsrätten i Karlstad 110 123
Förvaltningsrätten i Linköping 198 193
Förvaltningsrätten i Luleå 63 65
Förvaltningsrätten i Malmö 280 294
Förvaltningsrätten i Stockholm 638 951
Förvaltningsrätten i Umeå 49 57
Förvaltningsrätten i Uppsala 162 173
Förvaltningsrätten i Växjö 230 235
Summa 2496 2947

Domstol Inkomna Avgjorda
Kammarrätten i Göteborg 171 182
Kammarrätten i Jönköping 140 145
Kammarrätten i Stockholm 261 288
Kammarrätten i Sundsvall 94 94
Summa kammarrätter 666 709
Högsta förvaltningsdomstolen 257 234

 

Källa: Domstolsverket

 


Publicerad i nyhetsbrevet Upphandling, februari 2012