Mer om offentlig och privat näringsverksamhet

Konkurrensverket

Konkurrensrådet (1997-2003)

Lagrådets betänkande

Näringsuttskottets betänkande 2009/10:NU8

Regeringens proposition 2008/09:231