Erfarenheter av regeln om KOS – Visby den 9 februari 2017

Ett gott företagsklimat stärker både kommunerna, landstingen och näringslivet. Tyvärr uppger många företagare att de upplever oschyst konkurrens från kommuner, landsting eller statliga aktörer. Samtidigt kan det finnas det ett berättigat intresse för kommuner och landsting att säkerställa att dess invånare får den service de behöver om det lokala näringslivet inte klarar att leverera detta.

Datum: 9 februari 2017

Tid: Klockan 10:00–15:00

Plats: WeCreate, Strandgatan 1, Visby

Anmälan: Sista anmälningsdag var den 7 februari 2017. Seminariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat.

Agenda

Registrering klockan 9.30. Seminariet inleds klockan 10.00.

 • Inledning
  Hanna Witt, avdelningschef, Konkurrensverket, representant från kommunen och Kirsten Åkerman, regionchef, Svenskt näringsliv
   
 • Regelverket, Konkurrensverkets rapport om utvärderingen av KOS och framtida prioriteringar
  Johan Jonzon, sakkunnig, Konkurrensverket
   
 • Konkurrens på lika villkor
  Göran Grén, Svenskt näringsliv och Stefan Holm, näringspolitisk expert, Almega
   
 • Lunch

 • Kommunen som marknadsaktör
  Lena Dalman, förbundsjurist och Lena Svensson, ekonomi och styrning, SKL

 • Diskussion med reflektioner och frågor
  Medverkande: Lena Svensson, ekonomi och styrning, SKL, Lena Dalman, förbundsjurist, SKL, Göran Grén, konkurrensrättsexpert, Svenskt Näringsliv, Stefan Holm, näringspolitisk expert, Almega
  Moderator: Katarina Magnusson, funktionsansvarig, Konkurrensverket.

 • Summering och avslutning
  Hanna Witt, avdelningschef, Konkurrensverket

Kontakt

Har du frågor om seminariet är du välkommen att kontakta:

Kirsten Åkerman, regionchef Svenskt Näringsliv, kirsten.akerman@svensktnaringsliv.se eller
Johan Jonzon, Konkurrensverket, johan.jonzon@kkv.se.

Relaterad information

Senast uppdaterad: