Konkurrensverkets medverkande på plats i Almedalen

Under Almedalsveckan kan flera av våra företrädare och experter på offentlig upphandling och konkurrens att vara på plats i Visby.

Bland dessa kan nämnas:

 • Dan Sjöblom, generaldirektör
 • Kristina Geiger, ställföreträdande  generaldirektör
 • Ylva Mannervik, chef för avdelningen för stöd
 • Hanna Witt, chef för avdelningen för tillsyn
 • Björn Bergström, chef för enheten för upphandlingsstöd
 • Annie Stålberg, chef för enheten för policy
 • Per Karlsson, chefsjurist
 • Ola Billger, chef för kommunikationsavdelningen
 • Johan Hedelin, chef för enheten för utredning
 • Malin de Jounge, chef för enheten för upphandlingstillsyn - upphandlingsskadeavgift
 • Lisa Sennström, expert sociala krav vid upphandling
 • Monica Sihlén, expert livsmedsupphandling
 • Niklas Tideklev, expert innovationsupphandling
 • Elisabeth Åkrantz, expert upphandling av vård och omsorg

Är ni från er organisation intresserad av att någon representant från Konkurrensverket medverkar vid något arrangemang som ni står värd för?
Kontakta i så fall Konkurrensverkets pressekreterare Jimmy Dominius 08-700 15 80 eller jimmy.dominius@kkv.se för att se om det går att ordna på bästa sätt.

Relaterad information

Senast uppdaterad: