• konferens_kis2017_webb5.jpg

Konferens: Konsumenter är vinnare när konkurrensen fungerar

Konkurrensverket bjuder in till en konferens den 16 mars som tar sin utgångspunkt i den utredning vi har gjort på uppdrag av regeringen om konkurrensen i Sverige.

Datum: Fredag 16 mars 2018
Tid: 8.00–11.30
Plats: Konkurrensverket, Torsgatan 11, Stockholm.
Kostnad: Konferensen är kostnadsfri men platserna är begränsade.
Anmälan: Sista dag för anmälan är den 9 mars.

Hur konkurrensen ser ut och kan förbättras har under året studerats av Konkurrensverket. Cirkulär ekonomi och digitalisering är områden som särskilt har undersökts i utredningen. Även ett antal utvalda marknader har specialstuderats.

Den 12 februari överlämnar vi utredningen ”Konkurrensen i Sverige 2018” till regeringen, och en månad senare, den 16 mars bjuder vi in till en konferens för att diskutera några av de frågeställningar som behandlas i rapporten.

Halvdagskonferensen inleds med anförande av statssekreteraren Niklas Johansson. Sedan kommer projektledaren Björn Axelsson att presentera huvuddragen i rapporten.

Därefter följer en paneldiskussion om marknader där uppkomsten av nya spelplaner skapar allt större konsumentnytta. Exemplen kommer från bygg, finans och handel. Konsumentverket deltar med en presentation om konsumentkraft och företagsmakt och Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten talar om konkurrens och konsumentnytta.

Program

08.00 Registrering, kaffe och smörgås
 
08.30 Konferensen inleds
Moderator Johan Hedelin, avdelningschef Konkurrensverket
 
08.35 Entreprenörskap och innovationskraft för fler jobb och ökad välfärd
Statssekreterare Niklas Johansson
 
 9.00 Konkurrensen i Sverige 2018
Projektledare Björn Axelsson presenterar rapporten "Konkurrensen i Sverige 2018"
 
9.30 Paus och mingel
 
09.45 Paneldiskussion: Nya spelplaner skapar större konsumentnytta – exempel från bygg, finans och handel
Deltagare:
Sten Nyberg, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet
Jens Henriksson, vd, Folksam
Karin Johansson, vd, Svensk handel

Rikard Jermsten, generaldirektör, Konkurrensverket

Moderator: Johan Hedelin, Konkurrensverket
 
10.45 Konsumentkraft och företagsmakt
Peter Vikström, analyschef, Konsumentverket

11.00 Konkurrens leder till konsumentnytta
Rikard Jermsten, generaldirektör, Konkurrensverket

Frågor och diskussion
 
11.30  Konferensen avslutas
Enklare lunch och mingel

Programmet för konferensen kan komma att uppdateras.

Konferensen kommer även att webbsändas på vår webbplats.

Anmälan

Sista dag för anmälan är den 9 mars.

 

Har du frågor om konferensen? Kontakta Jimmy Dominius, tfn 08-700 15 80 eller e-post jimmy.dominius@kkv.se
Har du frågor om anmälan eller vill avanmäla dig?
Kontakta Saba Zarrani, tfn 08-700 15 15 eller e-post saba.zarrani@kkv.se

Relaterad information

Senast uppdaterad: