Beställ publikation

Tillsyn har effekt. Uppföljning av Konkurrensverkets upphandlingstillsyn

Pris: 175 kr/st"