Beställ publikation

Offentlig upphandling av mat. En kartläggning av Sveriges offentliga upphandling av livsmedel och måltidstjänster

Pris: 175 kr/st"