Beställ publikation

Fem år med upphandlingsskadeavgift. Vad har skett hos de myndigheter som har ålagts upphandlingsskadeavgift?

Pris: 175 kr/st"