Beställ publikation

Finansiering på lika villkor? En analys av kommunala bostadsföretags borgensavgifter till kommunerna

Pris: 175 kr/st"