Beställ publikation

Dela upp eller motivera i upphandlingen. Rapport om motiveringsskyldigheten i LOU

Pris: 175 kr/st"