Beställ publikation

Olika pris för samma läkemedel - en kartläggning av landstingens priser vid upphandlingar av rekvisitionsläkemedel