Bildarkiv

Dessa bilder får användas för journalistiskt bruk i sammanhang som rör Konkurrensverket. 

Fotografens namn måste alltid uppges.

För att ladda ner ett foto till din dator, högerklicka på länken (PC) eller håll musknappen nedtryckt (Mac) och välj sedan "Spara mål som".

Är du intresserad av ytterligare bilder - kontakta avdelningen för kommunikation och internationella frågor,

 

Karin Lunning

Tf. generaldirektör


 Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg|

Karin Lunning, tillförordnad generaldirektör, Konkurrensverket
Foto: Konkurrensverket
| Högupplöst jpg |

 


Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg|

Karin Lunning, tillförordnad generaldirektör, Konkurrensverket
Foto: Konkurrensverket
| Högupplöst jpg |

 

Kristina Geiger

Chef för administrativa avdelningen och ställföreträdande generaldirektör

Högupplöst bild på Kristina Geiger, ställföreträdande generaldirektör, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg|

Kristina Geiger, chef för administrativa avdelningen och ställföreträdande generaldirektör
Foto: Andreas Eklund
| Högupplöst jpg |

 

Högupplöst bild på Kristina Geiger, ställföreträdande generaldirektör, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg|


Kristina Geiger, chef för administrativa avdelningen och ställföreträdande generaldirektör
Foto: Andreas Eklund
| Högupplöst jpg |


 

Johan Hedelin

Chef för avdelningen för analys

Johan Hedelin, chef för enheten för utredning, uppföljning och utvärdering, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg|

Johan Hedelin, chef för enheten för utredning, uppföljning och utvärdering, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg|

 

Per Karlsson

Chef för juridiska avdelningen
Per Karlsson, chef för juridiska avdelningen, Konkurrensverket

Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg|

Per Karlsson, chef för juridiska avdelningen, Konkurrensverket

Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg|

 

Per Karlsson, chefsjurist, Konkurrensverket
Foto: Dan Sjunnesson
| Högupplöst jpg |

Per Karlsson, chefsjurist och chef för juridiska avdelningen

Foto: Saba Zarrani
Högupplöst jpg |

 

Arvid Fredenberg 

Chef för chefsekonomavdelningen

Arvid Fredenberg, chef för chefsekonomavdelningen, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg|

Arvid Fredenberg, chef för chefsekonomavdelningen, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg|

 

Hanna Witt

Chef för avdelningen för konkurrenstillsyn (AK) och tf. chef för avdelningen för kommunikation och internationella frågor

Hanna Witt, chef för avdelningen för tillsyn, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg|

Hanna Witt, chef för avdelningen för tillsyn.
Foto: Dan Sjunnesson
Högupplöst jpg |

 

Hanna Witt, chef för avdelningen för tillsyn, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg|

 

 

Göran Karreskog

Chef för enheten för karteller och förvärv (AK1)

Göran Karreskog, chef för enheten för karteller och förvärv, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg|

Göran Karreskog, chef för enheten för karteller och förvärv, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg|

 

Martin Mandorff

Chef för enheten för marknadsmissbruk (AK2)

Martin Mandorff, chef för enheten för missbruk och vertikala avtal, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg

Martin Mandorff, chef för enheten för missbruk och vertikala avtal, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg

 

Ewa Wennberg

Chef för avdelningen för upphandlingstillsyn (AU)

Ewa Wennberg, chef för enheten för upphandlingstillsyn, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg|

Ewa Wennberg, chef för enheten för upphandlingstillsyn, Konkurrensverket

Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg|

 

Malin de Jounge

Chef för enheten för upphandlingsskadeavgift (AU2)

Malin de Jounge, chef för enheten för upphandlingstillsyn - upphandlingsskadeavgift, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg|

Malin de Jounge, chef för enheten för upphandlingstillsyn - upphandlingsskadeavgift, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg|

 

  

      

Senast uppdaterad: