Volvoåterförsäljare

Åtta återförsäljare av personbilar av märkena Volvo och Renault i södra Sverige misstänks för otillåtet prissamarbete och marknadsdelning. Konkurrensverket lämnade den 16 mars 2004 in stämningsansökan mot företagen till Stockholms tingsrätt.

Efter Stockholms tingsrätts friande dom valde Konkurrensverket att överklaga till Marknadsdomstolen som är högsta instans vid denna typ av överträdelser av konkurrensreglerna. I överklagandet yrkade vi att Marknadsdomstolen skulle ändra domen från Stockholms tingsrätt och bifalla Konkurrensverkets talan. Huvudförhandling i Marknadsdomstolen inleddes den 5 maj 2008 och domen kom den 10 september 2008.

Vi kan inte lägga ut vår stämningsansökan på webbplatsen med anledning av personuppgiftslagen, men du kan beställa den och få den via e-post.

Relaterad information