Bensinkartellen

Hösten 1999 gjorde Konkurrensverket särskilda undersökningar, så kallade gryningsräder, hos fem bensinbolag för att söka efter bevis för en misstänkt kartell inom bensinbranschen.

Sommaren 2000 lämnade Konkurrensverket en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt. Huvudförhandlingen slutfördes i december samma år och i april 2003 kom tingsrättens dom. Tingsrätten biföll delvis Konkurrensverkets talan. Samtliga parter överklagade domen till Marknadsdomstolen. Konkurrensverket ansåg att den utdömda konkurrensskadeavgiften på 52 miljoner kronor var alldeles för låg.

Marknadsdomstolen fastställde tingsrättens dom med en justering av konkurrensskadeavgifterna till 112 miljoner kronor. Marknadsdomstolens dom går inte att överklaga.

Relaterad information