Asfaltkartellen

Företagen i asfaltkartellen fälldes av Marknadsdomstolen. Därmed gick domstolen på Konkurrensverkets linje och slog fast att företagen gjort sig skyldiga till mycket allvarliga överträdelser av konkurrensreglerna.

Stockholms tingsrätt fällde i juli 2007 nio företag i asfaltbranschen för överträdelse av konkurrenslagen, så kallad kartell, att betala närmare en 500 miljoner kronor i böter (konkurrensskadeavgift). Det är de högsta böter som dömts ut i Sverige för denna typ av överträdelse.

Asfaltföretagen har, enligt Konkurrensverket, kommit överens om priser och delat upp asfaltbeläggningsmarknaden i Götaland och Svealand mellan sig.

Sex av de nio företagen överklagade tingsrättens dom till Marknadsdomstolen, och Konkurrensverket anslutningsöverklagande mot tre av företagen. Förhandlingen i Marknadsdomstolen inleddes i november 2008.

Den 28 maj 2009 fällde Marknadsdomstolen fem av företagen som överklagat domen för otillåtet prissamarbete och marknadsdelning. Ett av företagen friades. Domstolen höjde de av tingsrätten utdömda böterna för NCC på grund av företagets ledande roll. Marknadsdomstolen ålade de fem företagen att betala konkurrensskadeavgifter om sammanlagt 277 miljoner kronor.

Marknadsdomstolens dom kan inte överklagas.

Företagen i kartellen ska enligt dom i Stockholms tingsrätt och Marknadsdomstolen tillsammans betala 499 920 000 kronor i böter.

  • Skanska Sverige AB, 170 000 000 kronor (Stockholms tingrätt)
  • Vägverket, 50 000 000 kronor (Stockholms tingsrätt)
  • Kvalitetsasfalt i Mellansverige AB, 2 500 000 kronor (Stockholms tingsrätt)
  • NCC AB, 200 000 000 kronor (Marknadsdomstolen)
  • Peab Asfalt AB, 33 420 000 kronor (Marknadsdomstolen)
  • Peab Sverige AB, 40 000 000 kronor (Marknadsdomstolen)
  • Peab Asfalt Syd AB, 1 500 000 kronor (Marknadsdomstolen)
  • Sandahls Grus & Asfalt AB, 2 500 000 kronor (Marknadsdomstolen)

Relaterad information