ADSL

Telia Sonera hade enligt Konkurrensverket begränsat konkurrensen på marknaden för bredbandstjänster. Telia Sonera äger det fasta telenätet som når samtliga hushåll i Sverige.

Telenätet används av Telia Sonera när företaget säljer teletjänster till konsumenter, men Telia Sonera erbjuder också andra operatörer tillträde till det fasta telenätet.

Konkurrensverket krävde att Telia Sonera ska betala 144 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift för att företaget missbrukat sin dominerande ställning. Det framgår i den stämningsansökan som i december 2004 lämnades in till Stockholms tingsrätt.

Tingsrätten beslutade den 30 januari 2009 att begära in ett förhandsavgörande av EU-domstolen. Konkurrensverket lämnade den 9 juni 2009 in ett yttrande till EU-domstolen där verket redogjorde för hur man ansåg att EU-domstolen skulle svara på de frågor som ställts av tingsrätten.

Den 17 februari 2011 meddelade EU-domstolen sin dom där den klargjorde under vilka förutsättningar som marginalklämning anses utgöra ett missbruk av dominerande ställning. EU-domstolen slog bl.a. fast att det inte är ett nödvändigt kriterium att grossisttjänsten är oumbärlig för att det ska vara fråga om marginalklämning.

Stockholms tingsrätt meddelade dom i ärendet den 2 december 2011. Tingsrätten biföll Konkurrensverkets talan och dömde Telia Sonera att betala 144 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift. Telia Sonera har överklagade domen till Marknadsdomstolen.

Förhandlingarna i Marknadsdomstolen genomfördes under november 2012 och Marknadsdomstolen meddelade sin dom i ärendet den 12 april 2013. Marknadsdomstolen dömer Telia Sonera att betala 35 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift för att ha missbrukat sin dominerande ställning. Marknadsdomstolens dom kan inte överklagas.

Relaterad information