Välkommen till rundabordssamtal om förhör

Den 14 februari bjuder vi in ombud till rundabordssamtal om förhör. Vi vänder oss särskilt till ombud som har erfarenhet av förhör och som har synpunkter och förslag att framföra till oss.

Datum: Torsdag 14 februari 2019
Tid: Klockan 13.00–15.00
Plats: Konkurrensverket, Torsgatan 11, Stockholm.
Anmälan: Sista dag för anmälan är den 7 februari 2019.

Varje år brukar vi arrangera minst en ombudsträff för att diskutera frågor som rör vår tillsyn och som vi gärna vill ha ombudens syn på. Mötena är mycket värdefulla för oss. De ger oss en möjlighet att få in förslag på hur vi kan utveckla och förbättra vår verksamhet.

I september 2018 provade vi ett nytt grepp på ombudsträff. Då samlades vi i en mindre grupp i form av ett så kallat rundabordssamtal. Syftet var att skapa goda förutsättningar för en bra diskussion. Fokus på mötet var platsundersökningar.

Formatet var lyckat och vi kommer nu hålla en ny omgång. Denna gång kommer förhör vara fokus för samtalen.

Rundabordssamtalet kommer att genomföras den 14 februari klockan 13.00–15.00 i Konkurrensverkets lokaler. Vi vill särskilt bjuda in ombud som har erfarenhet av förhör och har synpunkter och förslag som de vill framföra till oss. För att informationen från mötet ska nå även andra kommer vi publicera ett referat av vad som framkom vid mötet. Av referatet kommer det inte framgå vem som har framfört vilken synpunkt.

Vi hoppas att det ska finnas ett stort intresse att delta vid samtalet. Vi vill gärna ha förslag på frågor som ni tycker är viktiga att ta upp vid mötet. Mejla eller ring gärna Hanna Witt eller Jenny Skaaret om ni har förslag.

Anmälan

Sista dag för anmälan är den 7 februari 2019.


Läs mer om Konkurrensverkets behandling av personuppgifter
 
 

Har du några frågor om rundabordssamtalet, kontakta:
Hanna Witt, 08-700 16 44, hanna.witt@kkv.se
Jenny Skaaret, 08-700 15 90, jenny.skaaret@kkv.se

Relaterad information

Senast uppdaterad: