Lämna synpunkter på utkast till rapport om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Det har nu gått sex år sedan nya bestämmelser om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS) infördes i konkurrenslagen. Under det senaste året har flera domar kommit där bestämmelserna har prövats. Konkurrensverket har därför arbetat fram ett utkast på rapport som syftar till att beskriva och sammanfatta de slutsatser som kan dras av praxis från Marknadsdomstolen på KOS-området.

Från allmänhet, kommuner och det privata näringslivet finns ett stort intresse för frågor som rör konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Konkurrensverkets ambition med rapporten är att sprida information om och skapa en förståelse för vilka typer av ärenden som vi kan driva och samtidigt skapa förutsättningar för att bättre tips och klagomål kommer in till Konkurrensverket.

Innan rapporten färdigställts har Konkurrensverket hämtat in synpunkter från våra intressenter.

Sista dag att lämna synpunkter var den 5 september.

Har du frågor kring KOS-rapporten går det bra att kontakta:
Johan Hedelin, chef för avdelningen för analys eller
Johan Jonzon, sakkunnig på avdelningen för konkurrenstillsyn.
Telefon 08-700 16 00.

Relaterad information

Senast uppdaterad: