På plats i Almedalen

Under Almedalsveckan är flera av våra företrädare och experter på konkurrens och offentlig upphandling på plats i Visby. De har då möjlighet att medverka vid olika arrangemang.

Är ni från er organisation intresserad av att någon representant från Konkurrensverket medverkar vid ert arrangemang? Kontakta i så fall Marie Strömberg Lindvall, kommunikatör på Konkurrensverket,
tfn 076-542 15 92 eller marie.stromberglindvall@kkv.se

Företrädare och experter i Almedalen

 

Bild på Rikard Jermsten Rikard Jermsten
generaldirektör
På plats: Tisdag 2 juli – torsdag 4 juli


 

 

Bild Hanna WittHanna Witt
utvecklingchef, tf. chef enheten för kommunikation och it
Expertisområde: Karteller, osund konkurrens i upphandlingar, korruption.
På plats: Måndag 1 juli – torsdag 4 juli


 

Johan Hedelin
analyschef
Expertisområde: Livsmedel, cirkulär ekonomi, byggande, finansmarknad och digitalisering.
På plats: Måndag 1 juli – torsdag 4 juli

 


Ann Fryksdahl
chef enheten för allmän upphandlingstillsyn
Expertisområde: Offentlig upphandling, tillsyn, upphandlingsregler, effektiv upphandling, korruption inom offentlig upphandling.
På plats: Måndag 1 juli – torsdag 4 juli

 

Bild Katarina MagnussonMalin de Jounge
chef enheten för otillåtna direktupphandlingar
Expertområde: Offentlig upphandling, tillsyn, upphandlingsregler, otillåten direktupphandling, upphandlingsskadeavgift.
På plats: Måndag 1 juli – onsdag 3 juli

 

Relaterad information

Senast uppdaterad: