Rundabordssamtal: Djursjukvård

Konkurrensverket inbjuder till samtal om hur marknaden för djursjukvård och djurförsäkringar förändras och hur det påverkar konsumenterna. Samtalet sker med utgångspunkt i en utredning som Konkurrensverket arbetar med.

Datum: Onsdag 25 april 2018
Tid: 9-11.30
Plats: Konkurrensverket, Torsgatan 11, Stockholm.
Anmälan: Sista dag för anmälan var den 19 april.

Samtalet riktar sig till dig som är verksam inom djursjukvård, företräder försäkringsbolag som erbjuder djurförsäkringar eller annan organisation med särskilt intresse för djursjukvårds- och konsumentfrågor.

Konkurrensverket arbetar med en utredning om hur marknaden för djursjukvård fungerar och påverkar marknaden för djurförsäkringar och vice versa. De senaste åren har efterfrågan och utbudet av djursjukvård kraftigt stigit samtidigt som utbudet av djurförsäkringar har ökat.

Genom att delta får du möjligheter till att lämna synpunkter på utredningens inriktning och vilka delar som kan behöva en fördjupad analys. Vi tar gärna emot förslag på diskussionspunkter.

Anmälan

Sista dag för anmälan var den 19 april.

Har du frågor om rundabordssamtalet?
Kontakta Johan Hedelin, tfn 08-700 15 31 eller e-post johan.hedelin@kkv.se
Har du frågor om anmälan eller vill avanmäla dig?
Kontakta Annika Sandberg, tfn 08-700 16 75 eller e-post annika.sandberg@kkv.se

Relaterad information

Senast uppdaterad: