Informationsseminarium: Offentlig upphandling av livsmedel - Stockholm

Seminariet hålls i Stockholm, tisdagen 10 mars kl. 8.30–11 och 13–16.15.

Upplägget är målgruppsanpassat för att så många som möjligt ska ha möjlighet att avsätta en halvdag. Seminariet är därför indelat i två delar:

  • förmiddagen har inriktning på säljarsidan, t.ex. leverantörer, importörer och grossister.
  • eftermiddagen har inriktning på köparsidan, t.ex. politiker, upphandlare, kostansvariga och kökspersonal.

Datum: 10 mars 2015
Tid: Förmiddagsseminariet pågår mellan kl. 8.30 och 11. Eftermiddagsseminariet pågår mellan kl. 13 och 16.15.
Plats: Konkurrensverket, Torsgatan 11 . Karta
Anmälan:
Anmälan är nu stängd. Du kan överlåta din plats åt en annan om du inte kan delta.

Seminariet är kostnadsfritt - men platserna är begränsade. Vi tar ut en administrativ avgift på 300 kronor om du uteblir utan avanmälan.

Du är varmt välkommen att kontakta Monica Sihlén på monica.sihlen@kkv.se

Skicka ett mejl till Josefine Malmkvist på josefine.malmkvist@kkv.se 

Relaterad information

Senast uppdaterad: