Frukostseminarium: Vill du göra en bättre affär? Kommunicera mera!

Seminariet är genomfört.

Den 3 december bjuder Konkurrensverket in till ett frukostseminarium om dialog i upphandlingar "Vill du göra en bättre affär? Kommunicera mera!".

Att kommunikation är avgörande när man ska göra affärer är en självklarhet för de flesta. När man köper en vara eller tjänst vill man såklart förvissa sig om att det är den bästa affären utifrån det behov man har och vad marknaden kan erbjuda. Kommunikationen kan handla om allt möjligt, från prestandan på en specifik produkt till att ta reda på hur förutsättningarna ser ut för aktörerna på den aktuella marknaden.

Kanske upptäcks att den produkt man hade tänkt köpa faktiskt inte är vad som verkligen behövs, utan kan ersättas av någon annan produkt eller t.o.m. tjänst som bättre motsvarar behovet. Eller så inser man att den tänkta prestandan inte går att producera till det pris man är villig att betala. Dialog kan ge svar som hade varit svåra eller omöjliga att finna utan att prata med motparten. Och ändå är dialog inte en självklarhet vid offentliga upphandlingar. Det vill vi ändra på!

Dialog i upphandlingen

På seminariet kommer vi att redogöra för de juridiska ramarna för när, hur och om vad man får föra dialog. Vi kommer att lyfta fram vad som är särskilt viktigt att tänka på, och vad som kan vara lämpliga sätt att genomföra en dialog på. Dialogen är viktig för såväl upphandlande organisationerna som för leverantörerna.

För att belysa detta ur båda synvinklar har vi även med oss Anna Nordström-Folkesson, upphandlare i Helsingborgs stad, och Ulrica Dyrke, upphandlingsexpert på Företagarna. Anna kommer berätta om Helsingborgs erfarenheter av dialog i sin upphandling av klarspråkstjänster, där dialogen ledde till både en bättre kravspecifikation och till en mer realistisk bild av prisbilden på marknaden. Ulrica berättar om leverantörernas behov och perspektiv kopplat till dialog. Seminariet avslutas med en gruppdiskussion där deltagarna har möjlighet att ställa sina frågor.

Datum: 3 december 2014
Tid: Frukost från kl. 8.00, seminariet pågår mellan kl. 8.30 och 9.30
Plats: Torsgatan 11, Stockholm, plan 3.
Anmälan: Anmäl dig till via formuläret nedan senast den 28 november.

Seminariet är kostnadsfritt - men platserna är begränsade (vi tar ut en administrativ avgift på 300 kronor om du uteblir utan avanmälan).

Du kan ta den av en inspelad version av webbsändningen från frukostseminariet under relaterade länkar till höger.

Har du frågor? Du är varmt välkommen att kontakta Susanne Lång på telefon 08-586 217 21 eller e-post

Relaterad information

Senast uppdaterad: