Frukostseminarium: Bolånefonder och kundrörlighet på bankmarknaden

Konkurrensverket bjuder in till ett frukostseminarium den 1 juni 2018 där vi diskuterar om nya aktörer på bolånemarknaden kan öka konkurrensen och hur konsumenter tänker och agerar vid bankbyten.

Datum: Fredag 1 juni 2018
Tid: Frukost från kl. 8.00, seminariet pågår mellan kl. 8.30 och 10.00
Plats: Konkurrensverket, Torsgatan 11, Stockholm.
Kostnad: Konferensen är kostnadsfri men platserna är begränsade.
Anmälan: Sista dag för anmälan var den 28 maj.

Se webbsändning från frukostseminariet

Utvecklingen mot en ökad kundrörlighet på finansmarknaden kan leda till högre kvalitet och lägre priser på utförda tjänster. Samtidigt ser vi att bankernas lönsamhet ökat vilket bland annat avspeglas i ökade marginaler på bolån. Etableringen av företag som erbjuder bolån finansierade vid sidan av de traditionella bankerna kan vara ett sätt att ytterligare öka konkurrensen. Det räcker dock inte med att fler företag etablerar sig på bankmarknaden, för en effektivare konkurrens krävs även en ökad rörlighet, dvs. att fler bankkunder byter bank. Att få en ökad förståelse för hur konsumenter agerar vid bankbyten är viktigt inte bara för konsumenter och banker utan även för konkurrens- och konsumentskyddande myndigheter.

Agenda

Se webbsändning från frukostseminariet

Anmälan

Sista dag för anmälan var den 28 maj.

Har du frågor om seminariet? Kontakta Joakim Wallenklint, tfn 08-700 16 03 eller e-post joakim.wallenklint@kkv.se
Har du frågor om anmälan eller vill avanmäla dig? Kontakta Annika Sandberg, tfn 08-700 16 75 eller e-post annika.sandberg@kkv.se

Relaterad information

Senast uppdaterad: