Frukostseminarium: Bättre och billigare läkemedel

Konkurrensverket bjuder in till ett frukostseminarium om läkemedel den 13 maj 2019.

Datum: Måndag 13 maj 2019
Tid: Kaffe och smörgås från kl. 08.30, seminariet pågår mellan kl. 9.00 och 10.30
Plats: Konkurrensverket, Torsgatan 11, Stockholm.
Kostnad: Konferensen är kostnadsfri men platserna är begränsade.
Anmälan: Sista dag för anmälan var den 8 maj 2019.

Se webbsändningen från frukostseminariet

Konkurrensen på läkemedelsmarknaden har utvecklats, och granskats, och resultaten har presenterats i en färsk rapport från EU-kommissionen. Vi belyser hur läkemedel blivit bättre och billigare i EU och i Sverige.

Seminariet kommer att inledas med att Helena Larsson Haug, Senior Expert Antitrust från EU-kommissionen presenterar den rapport som publicerades i januari 2019 om konkurrensmyndigheters samarbete för prisöverkomliga och innovativa läkemedel. Därefter presenterar David Granlund från Umeå universitet aktuell forskning om priseffekter av konkurrens från parallellimport.

Mer från programmet: Leif Nordqvist, enheten för analys och forskning, presenterar Konkurrensverkets remissvar på slutbetänkandet från Läkemedelsutredningen SOU 2018:89.

Seminariet avslutas med en paneldebatt.

Medverkande i paneldebatten

  • Helena Larsson Haug, Senior Expert Antitrust, EU-kommissionen
  • David Granlund, universitetslektor, Umeå universitet
  • Douglas Lundin, chefsekonom, Tand- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
  • Leif Nordqvist, råd, enheten för analys och forskning, Konkurrensverket

Moderator: Johan Hedelin, analyschef, Konkurrensverket

Läs mer om EU-kommissionens rapport

Se webbsändningen från frukostseminariet

Anmälan

Sista dag för anmälan var den 8 maj 2019.

Har du frågor om seminariet? Kontakta Leif Nordqvist, tfn 08-700 16 92 eller e-post leif.nordqvist@kkv.se
Har du frågor om anmälan eller vill avanmäla dig? Kontakta Annika Sandberg, tfn 08-700 16 75 eller e-post annika.sandberg@kkv.se

Relaterad information

Senast uppdaterad: