Erfarenhetsutbyte kring frågor som rör konkurrenstillsyn

Inbjudan till ombudsträff den 9 mars 2017 hos Konkurrensverket.

Konkurrensverket bjuder in ombud och andra intressenter till en träff där det ges möjlighet att utbyta erfarenheter i olika typer av frågor som rör konkurrenstillsyn.

Agenda

  • Inledning (Hanna Witt, avdelningschef, konkurrenstillsynen)
  • Gryningsräder och sökningar i digitalt material – våra erfarenheter efter lagändringen (Tove Kockum, biträdande enhetschef och Pia Ödqvist, metodansvarig platsundersökningar, enheten för karteller och förvärv)
  • Svarsfrister på ålägganden och utkast till stämningsansökan/beslut (Trine Osen Bergqvist, biträdande enhetschef, enheten för marknadsmissbruk)
  • Ekonomisk kartelldetektion – vad är det och hur använder vi det? (Göran Karreskog, enhetschef, enheten för karteller och förvärv)
  • Ett år med prioriteringspolicyn – hur har Konkurrensverket värderat inkommande tips och klagomål utifrån policyn? (Martin Mandorff, enhetschef, enheten för marknadsmissbruk)

I samband med de frågor och ämnen som tas upp av Konkurrensverkets representanter vill vi gärna ha en diskussion om och få synpunkter från de ombud och andra intressenter som närvarar vid ombudsträffen.

För att vi ska kunna förbereda oss på ett bra sätt, ange gärna i din anmälan om det är någon speciell fråga du vill ska diskuteras vid sammankomsten.

Datum: Torsdagen den 9 mars 2017
Tid: Frukost från kl. 8.30, ombudsträffen pågår mellan kl. 9.00 och 10.30.
Plats: Konkurrensverket, plan 1, Torsgatan 11, Stockholm.
Anmälan: Sista dag för anmälan var den 2 mars.

Sammankomsten är kostnadsfri men antalet platser är begränsat.

Har du frågor om ombudsträffen? Kontakta Hanna Witt, tfn 08-700 16 44 eller e-post hanna.witt@kkv.se

Har du frågor om anmälan eller vill avanmäla dig? Kontakta Sara Olsson, tfn 08-700 16 49 eller e-post sara.olsson@kkv.se

Relaterad information

Senast uppdaterad: